Bevezetés

Ez a tájékoztató Trajtler István E.V. (továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató) tulajdonában és üzemeltetésében lévő www.trajtleristvan.hu weboldal (továbbiakban: honlap) használói által megadott személyes adatokról és az adatokról nyújt tájékoztatást.

Az Adatkezelő elkötelezett partnerei, ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Partnerei, ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amellyel az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, amiről természetesen kellő időben értesíti közönségét, valamit a hatályos adatvédelmi tájékoztató anyagát honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.

Amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatosan, akkor kérem, írja meg nekem e-mail címemre vagy jelezze ezt valamely elérhetőségemen.

Az adatkezelő adatai

Név: Trajtler István E.V.

Adószám: 50526231-1-42

Nyilvántartási szám: 2544296

Telefonszám:+36-70/623-3598

Székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 25.

Levelezési cím: 2141 Csömör, Mandulás u. 1.

E-mail: hello@trajtleristvan.hu

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak

Az adatkezelésre az Adatkezelő jogosult. Az adatfeldolgozást az Adatkezelő végzi. A levélküldését a kimenő levélkiszolgáló rendszer (SMTP, Tárhelypark Kft.) szervere teszi lehetővé.

Az adatok tárolási helye

A honlap és a hozzátartozó adatbázis a Tárhelypark Kft. szerződött partner szerverén van elhelyezve. Az e-mailek küldéséhez szükséges adatokat (e-mailcím és keresztnév) a MailChimp levélküldő rendszer őrzi. Az adatkezelő is és a partnerek is gondoskodnak a lehető legbiztonságosabb környezet kialakításáról, hogy a felhasználó személyes adatihoz ne férhessen hozzá illetéktelen személy.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A felhasználó a honlapon található feliratkozó űrlap kitöltésével, valamint az Általános Felhasználási Feltételek és ezen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával adja hozzájárulását, és ezzel jogalapot teremt az adatkezeléshez.

Az adatkezelés célja

Kiadvány vásárlásánál: A vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás és a célzottabb kiszolgálás.

E-mail küldésénél: levelek küldése e-mail-en az érdeklődők részére, tartalom és támogatás közvetítése, blog-írásokról való tájékoztatás, továbbá termékekről és aktuális, kedvezményes lehetőségekről való információk átadása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a feliratkozás megkezdésétől a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, illetve amíg a szolgáltató a hírlevelek küldését végzi.

A vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv.tv. 169§(2) bek-nek megfelelően.

A kezelt adatok

Vásárlás esetén: név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számlacím, postázási cím, a fizetési és szállítási mód és további e-mail-ek fogadásához való hozzájárulás. E-mail fogadásra való feliratkozás esetén: email cím és keresztnév.

A feliratkozáshoz kapcsolódó adatok

A feliratkozás az erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével történik a honlapon, ahol a felhasználó megadja a keresztnevét és az e-mail címét. Az ingyenesen letölthető könyv mellett feliratkozhat a Szolgáltató néhány további e-mail fogadására is. Amennyiben a felhasználó ezt a lehetőséget is választja, úgy a szolgáltató az ingyenesen letölthető könyv mellett küld még néhány tartalmas e-mailt a témában a feliratkozáskor megadott e-mail címre.

Megrendeléskor a felhasználó a nevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási és postázási nevét, címét adja meg. 14 év alatt csak szülői nyilatkozattal lehet regisztrálni!

A leiratkozást az e-mail láblécében található hivatkozáson keresztül lehet megtenni. Mivel a két lista (az ingyenesen letölthető könyv és a hírlevél) függetlenül működik egymástól és az egyikről történő leiratkozás nem jelenti automatikusan a másikról való leiratkozást is, azt a felhasználónak kell megtennie mindkét helyen. Leiratkozáskor minden adat automatikusan törlődik. Amennyiben ez valamilyen technikai vagy rendszerhiba miatt nem következne be, akkor a felhasználó írásban tájékoztathatja az adatkezelőt, és az megteszi a szükséges lépéseket és írásban válaszol a felhasználónak.

Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedéssel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Továbbá olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonsági védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, és gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k (sütik) információt gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, így azokat nem kell újra begépelni, valamint megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt nyújtanak. A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépen kis adatcsomagot, ú. cookie-t (sütit) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelő ilyen jellegű adatcsomagot (sütit) a felhasználó gépén nem helyez el.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásakor a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt eszközről.

A felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó teljes mértékben szabadon rendelkezik a személyes adatai kezelését illetően. Az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulást bármikor visszavonhatja akár az adatkezelő felé írásban benyújtott kérelem formájában, akár a kiadványvásárlás, illetve az e-mail-ek láblécében található leiratkozó hivatkozáson keresztül. Az adatkezelő mindegyik esetben azonnal és teljes mértékben törli a felhasználó személyes adatai.

A felhasználó jogosult az általa megadott személyes adatainak módosítására, helyesbítésére, kiegészítésre, amelyet írásban kérelmezhet az adatkezelőtől.

Az adatkezelő elkötelezett a mindenkori jogszabályok maradéktalan betartásáért. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelő megszegte kötelezettségét, panasszal élhet írásban az adatkezelő felé, melyre az adatkezelő 30 napon belül köteles érdemben válaszolni.

Esetleges vitás helyzetekben a mindenkori jogszabály az irányadó.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az adatkezelő ad tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adtok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adtok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

© Trajtler István. Minden jog fenntartva. A honlap tartalma a szerzői jog védelme alatt áll. Az engedély nélküli másolás vagy publikálás jogsértésnek minősül.