Bevezetés

Ez a tájékoztató Trajtler István E.V. és a THÉTAKÖR Betéti Társaság  (továbbiakban: adatkezelők, szolgáltatók) közös tulajdonában és üzemeltetésében lévő www.trajtleristvan.hu és www.trajtlerkonyvek.hu  weboldal (továbbiakban: honlap) használói által megadott személyes adatokról és az adatokról nyújt tájékoztatást.

Az Adatkezelők elkötelezettek partnerei, ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Partnereik, ügyfeleik személyes adatait bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amellyel az adatok biztonságát garantálják.

Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, amiről megfelelő időben értesítik közönségüket, valamit a hatályos adatvédelmi tájékoztató anyagát honlapján folyamatosan elérhetővé teszik.

Amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatosan, akkor kérem, írja meg ezt a közös  Adatkezelők  valamely alábbi elérhetőségén:

A közös adatkezelők adatai

Név: THÉTAKÖR Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-06-797893

Székhely: 1081 Budapest Fiumei út 25. 6. em. 8.

Képviseli: Trajtlerné Erdélyi Csilla ügyvezető

és

Név: Trajtler István E.V.

Adószám: 50526231-1-42

Nyilvántartási szám: 2544296

Telefonszám:+36-70/623-3598

Székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 25.

Levelezési cím: 2141 Csömör, Mandulás u. 1.

E-mail: hello@trajtleristvan.hu

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak

Az adatkezelésre az Adatkezelők jogosultak. Az adatfeldolgozást az Adatkezelők végzik. A levélküldését a kimenő levélkiszolgáló rendszer (SMTP, Tárhelypark Kft.) szervere teszi lehetővé.

Kiknek továbbítjuk a személyes adatokat?

Adatfeldolgozók és Címzettek köre:

 

NÉV, elérhetőség

 

TEVÉKENYSÉG/ADATKEZELÉS CÉLJA

Websupport Magyarország, http://tarhelypark.hu/

Weboldal üzemeltető, rendszergazda szolgáltatás, rendelések kezelése,

KSH, NAIH, NAV,

Hatósági kötelezettség teljesítése

MagyarPosta, GLS,csomagküldő szolgáltatás, 

Kiszállítás

MailerLite levelezési rendszer, https://www.mailerlite.com/

Mailchimp levelezési rendszer, https://mailchimp.com/

Információk átadása, lehetőségek ismertetése

BillingoTechnologiesZrt. https://www.billingo.hu/impresszum

Stripe, Inc. https://stripe.com/

Paylike, https://app.paylike.io/

Online fizetés támogatása, számlázás

Calendly LLC, https://calendly.com/

Időpont foglalás, egyeztetés

Facebook LLC, Google LLC

Marketing szolgáltatás, fiókkezelés

Az adatok tárolási helye

A honlap és a hozzátartozó adatbázis a Tárhelypark Kft. szerződött partner szerverén van elhelyezve. Az e-mailek küldéséhez szükséges adatokat (e-mailcím és keresztnév) a MailChimp és a Mailer Lite levélküldő rendszer őrzi. Az adatkezelők is és a partnerek is gondoskodnak a lehető legbiztonságosabb környezet kialakításáról, hogy a felhasználó személyes adatihoz ne férhessen hozzá illetéktelen személy.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A felhasználó a honlapon található feliratkozó űrlap kitöltésével, valamint az Általános Felhasználási Feltételek és ezen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával adja hozzájárulását, és ezzel jogalapot teremt az adatkezeléshez.

Az adatkezelés célja

Kiadvány vásárlásánál: A vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás és a célzottabb kiszolgálás.

E-mail küldésénél: levelek küldése e-mail-en az érdeklődők részére, tartalom és támogatás közvetítése, blog-írásokról való tájékoztatás, továbbá termékekről és aktuális, kedvezményes lehetőségekről való információk átadása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a feliratkozás megkezdésétől a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, illetve amíg a szolgáltató a hírlevelek küldését végzi.

A vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv.tv. 169§(2) bek-nek megfelelően.

A kezelt adatok

Vásárlás esetén: név, telefonszám, e-mail cím, számlacím, postázási cím, a fizetési és szállítási mód és további e-mail-ek fogadásához való hozzájárulás. E-mail fogadásra való feliratkozás esetén: email cím és keresztnév.

A feliratkozáshoz kapcsolódó adatok

A feliratkozás az erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével történik a honlapon, ahol a felhasználó megadja a keresztnevét és az e-mail címét. Az ingyenesen letölthető könyv mellett feliratkozhat a Szolgáltató néhány további e-mail fogadására is. Amennyiben a felhasználó ezt a lehetőséget is választja, úgy a szolgáltató az ingyenesen letölthető könyv mellett küld még néhány tartalmas e-mailt a témában a feliratkozáskor megadott e-mail címre.

Megrendeléskor a felhasználó a nevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási és postázási nevét, címét adja meg. 14 év alatt csak szülői nyilatkozattal lehet regisztrálni!

A leiratkozást az e-mail láblécében található hivatkozáson keresztül lehet megtenni. Mivel a két lista (az ingyenesen letölthető könyv és a hírlevél) függetlenül működik egymástól és az egyikről történő leiratkozás nem jelenti automatikusan a másikról való leiratkozást is, azt a felhasználónak kell megtennie mindkét helyen. Leiratkozáskor minden adat automatikusan törlődik. Amennyiben ez valamilyen technikai vagy rendszerhiba miatt nem következne be, akkor a felhasználó írásban tájékoztathatja az adatkezelőket, és az megteszik a szükséges lépéseket és írásban válaszolnak a felhasználónak.

Egyéb adatkezelések

 

Érintett

Adatkategória

Cél

Jogalap

Megőrzési idő

Weboldalon látogató, böngésző,

IP cím

Böngésző típusa

Operációs rendszer

Internetszolgáltató

Időbélyegző

Honlap látogatási adatok

 

honlap rendeltetésszerű használat biztosítása

– szolgáltatás minőségi ellenőrzése, 

– látogatottság mérés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Honlap felkeresése

Böngészés

Érdeklődő/Ajánlatkérő, e-mail- t író felhasználó

Név, e-mail cím, telefonszám

Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás, szolgáltatásról és termékről információ küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Ajánlatkéréstől számított 5 évig

Panaszos

Név, e-mail cím,

Panaszeljárás lefolytatása, eredményének megküldése

GDPR 6. cikk (1) bek. C) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Panaszeljárás lezártát követő 5 év

 

 

Hírlevélre feliratkozó

Név, e-mail cím

– kapcsolattartás

– új akciókról értesítés

– új termékről történő értesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulá

Hírlevélről történő leiratkozásig

Ingyenes konzultációs Időpontot foglaló felhasználó

Név, email cím, telefonszám

Kapcsolattartás elősegítése, ajánlat során felmerült kérdések megválaszolása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Ingyenes időpont felhasználását követő 3 hónapig

Közösségi marketing tevékenység címzettje

IP cím, e-mail cím, profilalkotás

remarketinghez szükséges adatok,

Érintett publikus neve, fotója,

közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

 

-vásárlói szokásainak elemzése

-személyre szabott ajánlat készítés üzletszerzési céllal, 

-preferencia alapú marketing

-automatikus döntést segítő promóció

-marketing, hirdetések készítése, megosztás ösztönzés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) vállalat jogos érdeke

Kampány futtatásig, 

Nyereményjátékban résztvevő

Nyereményjátéktól függően:

-név, e-mail cím

-telefonszám, lakcím

-egyéb adatok

-vásárlói elégedettség növelés -marketing céllal pozitívan befolyásolni az ügyfél élményt

-jó PR megítélés 

-vásárlás ösztönzés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás 

És nyertes adatai esetében: jogi kötelezettség (1) bek. c) pont

Résztvevők esetében, nyereményjáték sorsolása utáni 1 év,

Nyertesek esetében 8 év

Szolgáltatást igénybe vevő, könyvvásárló

vevő teljes neve

– e-mail cím

-számlázási és kiszállítási címek,

telefonszám,

– online azonosító

-fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám,

)

 

Szerződések kezelése és teljesítése,

– a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, termékek esetében

– kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződéses teljesítéséhez szükséges jogszabályi kötelezettség

-GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, 

-Eker tv. 13/A §, 

– Számv. tv. 169. §).

 

A szerződések teljesítéséhez: 5 év.

A kiállított számláknak és kapcsolódó iratoknak: 8 év.

Mentorálás és életviteli program kapcsán kezelt személyes adatok

Mentorálás és életviteli program kapcsán kezelt személyes adatok (különleges adatok, 3.személyekkel kapcsolatos élethelyzet, események)

Életviteli program és támogatás hatékonnyá tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződéses teljesítéséhez szükséges

Szerződés teljesítésétől számított 5 év

 

Közös adatbázis üzemeltetése

 

Megrendeléssel kapcsolatos ügyféladatok:

név, telefonszám, e-mail cím, számlacím, postázási cím, a fizetési és szállítási mód és további e-mail-ek fogadásához való hozzájárulás. E-mail fogadásra való feliratkozás esetén: email cím és keresztnév

A szolgáltatásnyújtás folyamatosságának biztosítása a közös adatkezelők tekintetében

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

Az érintett tiltakozásáig, ennek hiányában a megrendelés teljesítésétől számított 5 év

 

Technikai adatok

Az adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és úgy üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedéssel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Továbbá olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonsági védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelők az adatkezelés során megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, és gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k (sütik) információt gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, így azokat nem kell újra begépelni, valamint megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt nyújtanak. A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépen kis adatcsomagot, ú. cookie-t (sütit) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelők ilyen jellegű adatcsomagot (sütit) a felhasználó gépén nem helyeznek el.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásakor a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt eszközről.

A felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó teljes mértékben szabadon rendelkezik a személyes adatai kezelését illetően. Az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulást bármikor visszavonhatja akár az adatkezelők felé írásban benyújtott kérelem formájában, akár a kiadványvásárlás, illetve az e-mail-ek láblécében található leiratkozó hivatkozáson keresztül. Az adatkezelők mindegyik esetben azonnal és teljes mértékben törlik a felhasználó személyes adatai.

A felhasználó jogosult az általa megadott személyes adatainak módosítására, helyesbítésére, kiegészítésre, amelyet írásban kérelmezhet az adatkezelőktől.

Az adatkezelők elkötelezettek a mindenkori jogszabályok maradéktalan betartásáért. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelők bármelyike megszegte kötelezettségét, panasszal élhet írásban a bármely adatkezelő felé, melyre az adatkezelők 30 napon belül kötelesek érdemben válaszolni.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az adatkezelők bármelyike ad tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adtok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőket. Az adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adtok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adna ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

© Trajtler István. Minden jog fenntartva. A honlap tartalma a szerzői jog védelme alatt áll. Az engedély nélküli másolás vagy publikálás jogsértésnek minősül.