12 cikk szerinti tájékoztatás röviden (mindkét weboldalon el kell helyezni):

„Tájékoztatjuk, hogy a könyvkiadás és könyverjesztés szolgáltatást a továbbiakban a THÉTAKÖR Betéti Társaság (Cg.01-06-797893, székhely: 1081 Budapest Fiumei út 25. 6. em. 8, képviseletében eljár: Trajtlerné Erdélyi Csilla ügyvezető) látja el, míg a coaching szolgáltatást a továbbiakban Trajtler István egyéni vállalkozó végzi.

A fenti adatkezelők egymással közös adatkezelői megállapodást kötöttek, melyben a jelen weboldalon gyűjtött személyes adatokat tartalmazó adatbázist a továbbiakban közösen kezelik. Önt, mint érintettet megilleti a jog, hogy a gyűjtött személyes adatai közös adatkezeléssel történő átadása, illetve az adatkezelés ellen saját adatai vonatkozásában tiltakozást nyújtson be.

Felhívjuk figyelmét, hogy  a tiltakozás az adatkezelés megszüntetésének kérelmezését jelenti, illetve a személyes adatok törlésével jár, mely azt jelenti, hogy azokat egyik Adatkezelő sem fogja azokat a továbbiakban kezelni.

Tájékoztatjuk, hogy az átadás lezajlását követően is bármikor kérelmezheti személyes adatainak törlését az a közös Adatkezelőktől, a hatályos jogszabályoknak, valamint az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Tiltakozását bármelyik Adatkezelő jelen weboldalon található kapcsolattartó pontján írásban nyújthatja be.”

© Trajtler István. Minden jog fenntartva. A honlap tartalma a szerzői jog védelme alatt áll. Az engedély nélküli másolás vagy publikálás jogsértésnek minősül.