Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

érvényes: 2023.09.21-től

 

Szolgáltató Név: THÉTAKÖR Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-06-797893

Székhely: 1081 Budapest Fiumei út 25. 6. em. 8,

képviseli: Trajtlerné Erdélyi Csilla ügyvezető

és

Szolgáltató: Trajtler István e.v.

Székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 25. 6. em. 8.

Adószám: 50526231-1-42

A szolgáltatók által üzemeltetett weboldalak, melyekre a szerződés hatálya kiterjed: trajtleristvan.hu. trajtlerkonyvek.hu

A szolgáltatók között közös adatkezelői megállapodás jött létre, mely elérhető a fenti weboldalakon. Az adatkezelések rendjét külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A szolgáltatók esetében egységesen az alábbi ÁSZF kerül alkalmazásra.

Facebook oldal: Tudj magadról

Vevő: Bármely természetes vagy jogi személy, aki vásárlás útján kíván hozzájutni Szolgáltató termékeihez.

1. Általános megállapítások

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) THÉTAKÖR Betéti Társaság és Trajtler István e.v. által kínált termékek és szolgáltatások elektronikus felületen keresztüli megvásárlására vonatkozik.

A szerződés nem minősül egyedi írásba foglalt szerződésnek, azt nem iktatjuk, így később nem hozzáférhető. Rögzítjük az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiváljuk a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

2. Megrendelés menete

A kiválasztott termék oldalán kattintson a „megrendelem/kérem” gombra, majd válassza ki a darab számot.

További termék vásárlásához folytassa a vásárlást a fentiek szerint.

Törlés: a Kosárba betett tételeket ki lehet törölni a termék sora végén található eltávolítás oszlopban az x-re kattintva.

A mennyiséget a + – jelekre kattintva tudja változtatni.

Amikor a kosárban véglegesítette a megvásárlandó tételeket és mennyiségeket, akkor lépjen tovább.

Ha rendelkezik kuponnal, a kódot írja be a „Kuponkód” mezőbe és érvényesítse azt.

Válassza ki a szállítási módot, majd töltse ki a számlázási adatokat. A szolgáltatások és e-könyvek számlázásánál cégeknek nem áll módunkban számlázni! Ezen termékek eladásakor csak magánszemélyeknek állítunk ki számlát!

Amennyiben a szállítási adatok nem egyeznek meg a számlázási adatokkal, kérem, pipálja be a „szállítás másik címre” dobozt és adja meg a szállítási címet is. A Rendelés jegyzetekhez dobozban további adatokat adhat meg.

Szabályzatok elfogadása: Mind az adatkezelési szabályzat (GDPR), mind az Általános szerződései feltételek (ÁFSZ) megismerése és elfogadása kötelező ahhoz, hogy a megrendelése érvényes legyen. A szabályzatokat elolvashatja a trajtleristvan.hu oldal láblécében. Azt, hogy megértette a szabályzatok tartalmát és magára nézve kötelezően elfogadja azokat a Megrendeléssel, a szöveg előtti négyzet kipipálásával kell jeleznie.

A pénztárban ki kell töltenie a kártyaadatok részt, hogy a megrendelt tételek kifizetése megtörténhessen. További tippek és információk fogadása a „Rendelés elküldése” feletti dobozban pipálható be.

Mielőtt elküldi megrendelését, ellenőrizze a megrendelt tételeket, és a fizetendő összeget. A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb lenyomásával érvényesíti a megrendelését, mely fizetési kötelezettséget von maga után. A rendszer automatikusan levonja a megrendelés összegét.

3. A Szerződés létrejötte

A Vevő a megrendelés elküldésével elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, és ezzel megvásárolja a megrendelt termékeket. Szolgáltató a megrendelés fogadását követően 24 órán belül a megadott e-mail címre visszaigazolást küld, mely elektronikus levél tartalmazza a Megrendelésben megadott minden adatot: Vevő szállítási és számlázási adatai, megrendelt tételeket, fizetendő összeget, fizetési módját és ennek teljesítéséhez minden egyéb szükséges információt. A visszaigazolás célja, hogy Szolgáltató értesítse a Vevőt, hogy a vásárlás megtörtént, és a kiszállítás vagy szolgáltatás elkezdődhet. Amennyiben Vevő hibát talál az automatikus visszaigazoló levélben, köteles a hibás adatokat kijavítva a Szolgáltatóhoz eljuttatni. A megrendelés elfogadásához és teljesítéséhez Vevő részéről pontos adatok megadása szükséges. A Szolgáltató nem felelős Vevő által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó semmilyen kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult, vagy nem teljesült ügylet ismételt megkötéséért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért. Az önállóan leadott termékmegrendelés önálló áruszállítást jelent. A Szolgáltatónak nem kötelessége a Vevőtől érkező megrendelések egyedi figyelése és automatikus összekapcsolása. Így a külön tételben megrendelt termékek ára nem összevonható, ill. a szállítási költségek is külön terhelik Vásárlót. A szerződés létrejön a megrendelés elindításakor, amennyiben azt Szolgáltató nem utasította vissza.

4. Információk

Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre a Weboldalon, és a szolgáltatást a leírtak szerint teljesítse. Amennyiben a megrendeléssel érintett termék nem áll már rendelkezésre, és azt a Szolgáltató beszerezni sem tudja, úgy arról a tényről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatást küld a vásárlónak, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a további vásárlói oldalon felmerülő költségek nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak.

5. Elállási jog

Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadását követő 72 órán belül a vásárlási ajánlatot indoklás nélkül visszautasítani. A visszaigazoló email nem korlátozza ezt a lehetőségét. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a termék vásárlástól a kézhezvételtől – (azaz a termék átvételétől) amennyiben azok fizikai természetűek (papír könyvek) – számított 14 napon belül. A szolgáltatások esetében a leszolgáltatott órák figyelembevételével van lehetőség az elállásra. A vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó kifejezett és egyértelmű nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállással kapcsolatos szabályokról az alábbiakban adunk tájékoztatást: Az elállási/felmondási határidő 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató e-mailcímére (hello@trajtleristvan.hu). Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Az elállási nyilatkozat minta ide kattintva

letölthető. Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, az áru épségben visszakerülése után visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a kiszállításra befizetett fuvarozási költséget.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ön internetes oldalunkról is letöltheti az elállási nyilatkozatmintát, vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül sérülés mentes eredeti állapotában, legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Amennyiben a terméket nem eredeti állapotában juttatja vissza, úgy az állapotromlás mértékével arányos csökkentett árat térítjük vissza.

 

6. Árak, fizetés és kiszállítás

Árak: Az árucikkek mellett megrendelés időpontjában érvényes feltüntetett ár a vételár, és magyar forintban értendő. A termékek vételára a szállítási költséget nem tartalmazza.

Kiszállítás: A termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén történik. A várható szállítási határidő 3-5 munkanap. Amennyiben a megadott szállítási határidő nem tartható, a Szolgáltató elektronikus üzenetben tájékoztatja a vásárlót a tényről és a várható szállítási határidőről. A megrendelt termékek átvételére csak kiszállítással van lehetőség. Helyszíni átvételt nem biztosítunk. A szállítási költségek a megrendelt termékek méretétől, súlyától és értékétől függnek, illetve a vásárló által kiválasztott és bepipált szállítási formáról. A szállítási költség összegét a kiválasztott termékek bejelölése után még megrendelés elküldése előtt feltüntetjük.

Fizetés: A Vevő két fizetési mód közül választhat.

STRIPE/PAYLIKE kártyás fizetés. A Vevő a megrendelés folyamat során fizeti ki a vételárat és a szállítási díjat. Az online bankkártyás fizetések a STRIPE/PAYLIKE rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz/Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Termékek (könyvek) vásárlása esetén ez a fizetésmód áll rendelkezésre.

Előre utalás/pénztári befizetés. A Vevő a megrendelés után előre kifizeti a vételárat. Ez a fizetési mód a szolgáltatások díjának befizetését teszi lehetővé. Ez esetben a Vevőnek a megrendelés leadásától számított 1 héten belül van lehetősége az utalás vagy pénztári befizetés elvégzésére, ellenkező esetben a rendelés lemondottnak minősül és törlésre kerül.

Az aktuális árak, fizetési módok és szállítási feltételek a honlapon a megrendeléseknél megtalálhatók.

7. Felelősség

Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan technikai működési hiba okán lépnek fel, amely meggátolja a vásárlót abban, hogy csatlakozzon az általunk üzemeltetett weboldalra, ott megrendelést adjon le. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a vásárlónál keletkezett károkért. A Szolgáltató a Weboldalain található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el, és ezen információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A Weboldal mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Vevő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vevő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett késedelemér, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése: amennyiben a Vevő az igénybe vett szolgáltatás áránál többet fizetett, ezt írásban (e-mailben) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a vevőt (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja. Amennyiben Vevő az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget fizetett, a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az eltérésről, a követelt összeg nagyságáról és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

8. Szerzői jogok

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a cég írásos hozzájárulása nélkül.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették az Szolgáltató weboldalán, és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

 

© Trajtler István. Minden jog fenntartva. A honlap tartalma a szerzői jog védelme alatt áll. Az engedély nélküli másolás vagy publikálás jogsértésnek minősül.